kONFERENCJA W CHORZOWIE 25.05.2023R.

Psychoterapia młodych czy terapia rodzin?

tematyka wystąpienia prelegenta:

Praca z rodziną w profilaktyce i leczeniu uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Agnieszka Chemperek

Agnieszka
Chemperek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień oraz psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji.

Zawodowo zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, terapii rodzinnej i terapii par oraz prowadzeniem interwencji w sytuacjach kryzysowych (Poradnia Leczenia Uzależnień przy Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpital Uniwersytecki w Krakowie).

Pracuję również jako wykładowca akademicki (Akademia Ignatianum w Krakowie).

dance studio

Opis wystąpienia

W trakcie wykładu zostaną przedstawione podstawy teoretyczne oraz model pracy powstały na bazie doświadczenia klinicznego pracy z pacjentem młodzieżowym z zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych w kontekście oddziaływania na system rodzinny.

Wykład wspólny z mgr Jolantą Ryniak.

Jolanta Ryniak

Jolanta
Ryniak

Specjalista psychologii klinicznej, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w trakcie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.
Pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień od substancji psychoaktywnych dla Dzieci i Młodzieży O/K Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Współpracuje z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obszarem jej praktyki klinicznej oraz  zainteresowań naukowo-dydaktycznych jest psychoterapia pacjentów uzależnionych oraz terapia rodzin i par. Od początku swojej drogi zawodowej pracuje z dziećmi i młodzieżą z problematyką uzależnień.

 

Formularz zgłoszeniowy

konferencja@snrr.org

32 247 18 01