kONFERENCJA W CHORZOWIE 25.05.2023R.

Psychoterapia młodych czy terapia rodzin?

tematyka wystąpienia prelegenta:

Młodzież LGBT+. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące
problemów emocjonalnych.

Grzegorz Iniewicz

Dr hab. n. społ., prof. UJ, psycholog, specjalista psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie obecnie pracuje jako superwizor. Współpracownik Uniwersytetu SWPS. Pracownik Centrum Psychoterapii Synteza w Krakowie.
Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGBT+. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Jak przeżyć z teściami?”, „Orientacja seksualna. Źródła i konteksty”, “Dysforia i niezgodność płciowa”, autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych”. Członek Komisji Psychologii PAN, oddział
w Krakowie.
dance studio

Opis wystąpienia

Młodzież LGBT+ oprócz problemów charakterystycznych dla okresu dojrzewania, doświadcza również specyficznych, związanych
z nienormatywną tożsamością. Trudności te skutkują podwyższonymi wskaźnikami problemów psychicznych, w tym przede wszystkich zaburzeń lękowych, depresji i prób samobójczych. Rozpoznanie doświadczanych przez młodzież LGBT+ problemów wydaje się być istotne w kontekście doboru adekwatnej psychoterapeutycznej pomocy, która musi być udzielona zarówno nastolatkom jak i ich rodzinom.

Podczas wystąpienia zostaną omówione specyficzne dla tej grupy pacjentów czynniki które ograniczają występowanie emocjonalnych problemów jak i te które zwiększają prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Formularz zgłoszeniowy

konferencja@snrr.org

32 247 18 01