kONFERENCJA W CHORZOWIE 25.05.2023R.

Psychoterapia młodych czy terapia rodzin?

tematyka wystąpienia prelegenta:

O użyteczności psychiatry w leczeniu zaburzeń psychicznych
wśród dzieci i młodzieży

Krzysztof Szwajca

Dr n. med. psychiatra, psychoterapeuta i superwizor, pracownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”. Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych, specjalizuje się w psychoterapii dziecięco-młodzieżowej i pracy z traumą. Prowadzi liczne szkolenia i około czterdziestu grup superwizyjnych. Laureat nagrody im. Aliny Margolis-Edelman (2019r.).

dance studio

Opis wystąpienia

Wydaje się oczywistym, że to właśnie psychiatrzy (przede wszystkim) leczą zaburzenia psychiczne. Nie w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej. Zaledwie 10-15% dziecięco-młodzieżowych pacjentów systemów ochrony zdrowia na Zachodzie korzysta z leczenia psychiatrycznego (farmakoterapii), które w przytłaczającej większości przypadków tylko wspiera oddziaływania
psychoterapeutyczne czy środowiskowe.

W leczeniu dzieci i młodzieży najważniejsze jest nie tyle łagodzenie obecnie występujących objawów, co funkcja prewencyjna – jak sprawić, żeby dziecko, z którym pracujemy było w przyszłości bardziej odporne na dolegliwości życiowe, które go czekają.

Formularz zgłoszeniowy

konferencja@snrr.org

32 247 18 01