kONFERENCJA W CHORZOWIE 25.05.2023R.

Psychoterapia młodych czy terapia rodzin?

tematyka wystąpienia prelegenta:

Motywowanie osób chorujących na anoreksję i bulimię psychiczną
do podjęcia leczenia.

Małgorzata Wolska

Specjalista psycholog kliniczny. Psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; psychoterapeuta European Association for Psychotherapy. W latach 1982-2019 pracowała w Ambulatorium Terapii Rodzin i w Zespole Leczenia Środowiskowego Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Aktualnie prowadzi działalność psychoterapeutyczną i superwizyjną w gabinecie prywatnym. Redaktor kwartalnika „Psychoterapia” wydawanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP. Wicedyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Były skarbnik i członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych, w tym “Problemy etyczne w psychoterapii” (09.02.2019), „Psychoterapia młodzieży – nowe wyzwania” (28-29.05.2022). 

Autorka oraz współautorka publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin i małżeństw oraz leczenia zaburzeń odżywiania się. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej (terapia rodzin i małżeństw, psychoterapia indywidualna młodzieży i osób dorosłych) i dydaktycznej (szkolenia dla kandydatów do certyfikatu psychoterapeuty, szkolenia doskonalące).

dance studio

Opis wystąpienia

U osób chorujących na zaburzenia odżywiania bardzo często jest obecny i mocno nasilony mechanizm zaprzeczania problemom/objawom. Występuje on również u członków ich rodzin. Zwlekanie z podjęciem leczenia stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

W wystąpieniu będzie mowa o sposobach pracy z osobami chorującymi na anoreksję i bulimię psychiczną oraz z ich rodzinami ukierunkowanej na motywowanie do podjęcia leczenia, a także o warunkach sprzyjających zawarciu przymierza terapeutycznego.

Formularz zgłoszeniowy

konferencja@snrr.org

32 247 18 01