kONFERENCJA W CHORZOWIE 25.05.2023R.

Psychoterapia młodych czy terapia rodzin?

tematyka wystąpienia prelegenta:

Neurobiologia konfliktu z nastolatkiem.
Dlaczego tak trudno zrozumieć́ własne dziecko?

Marek Kaczmarzyk

Profesor, biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia.

Specjalista w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania

dance studio

Opis wystąpienia

Powszechne, zarówno w domach jak i w szkołach, problemy z nastolatkami przypisujemy najczęściej ich wychowaniu, rodzicielskim błędom albo po prostu ich złośliwości. Powoduje to najczęściej otwartą niechęć i buntu podopiecznych. Odkrycia neurobiologii rozwojowej wyjaśniają jednak część tych zjawisk jako obiektywne następstwo naturalnych zmian w strukturze mózgu młodych ludzi.

W trakcie szkolenia poznasz nieoczekiwane źródła konfliktu z nastolatkami co pozwoli łatwiej znieść to co często nieuniknione.

Formularz zgłoszeniowy

konferencja@snrr.org

32 247 18 01