Stowarzyszenie
na Rzecz Rodziny

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny od 1997r. prowadzi wieloaspektową pomoc skierowaną do mieszkańców Chorzowa. W tym okresie zrealizowaliśmy wiele projetów skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób starszych i samotnych, a także całych rodzin. Nasza praca skupia się na stwarzaniu swoim podopiecznym szansy na rozwój osobisty oraz szansy na tworzenie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Dzięki sieci wyspecjalizowanych placówek tworzymy zwarty system pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.

Od lat prowadzimy Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny, który realizuje psychoterapię indywidualną, par i terapię rodzinną dla mieszkańców Chorzowa. Nasz Profilaktyczno Rozwojowy Ośrodek dla Młodzieży, wspiera młodzież oferując im terapię indywidualną, rodzinną, grupy terapeutyczne, a także miejsce do spędzania wolnego czasu. Prowadzimy również wsparcie dla dzieci młodszych z Chorzowa Batorego prowadząc Świetlicę Środowiskową – Socjoterapeutyczną „Pod Mychą”. Oprócz tego prowadzimy szeroko rozumiane wsparcie osób starszych i samotnych kierując do nich zajęcia rozwoju osobistego, zapraszając na cykliczne spotkania towarzyskie, koncerty, wydarzenia kulturalne, a także wspólnie z nimi podróżując.

Przez ten cały okres zrealizowalismy ponad 100 projektów, które wspierały mieszkańców Chorzowa oferując im pomoc terapeutyczną, psychologiczną, prawną, wsparcie w zakresie edukacji, wychowania, sportu i kultury. Zrealizowaliśmy kilkadziesią wyjazdów letnich i wypoczynków dla dzieci i młodzieży w tym wyjazdy dookoła Polski.

Co najistotniejsze wszystkei te działania były bezpłatne i skierowane do mieszkańców Chorzowa. Dziś z dumą możemy powiedzieć, iż po 25 latach istnienia, znamy się na pomaganiu.

Klinika Dobrej Terapii

Klinika Dobrej Terapii w Chorzowie to miejsce, które tworzą ludzie kierujący się dobrem drugiego człowieka. Nasza Klinika łączy ludzi różnych dziedzin i specjalności starając się być atrakcyjnym i profesjonalnym miejscem, które wspiera i pomaga całej rodzinie.

Nasza wiedza i doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem pozwala nam skutecznie wspierać i pomagać zarówno dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym.

W pracy terapeutycznej łączym różne sprawdzone i potwierdzone empirycznie podejścia psychoterapeutyczne. Nasza eklektyczność pozwala nam korzystać z tego co najlepsze w każdym z nurtów psychoterapii.

Głównie jednak opieramy swoją pracę na podstawowych założeniach podejście systemowego, psychodynamicznego i humanistycznego. Bliskie są nam również zasady i wartości Dialogu Motywującego.

Stowarzyszenie
na Rzecz Rodziny

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny od 1997r. prowadzi wieloaspektową pomoc skierowaną do mieszkańców Chorzowa. W tym okresie zrealizowaliśmy wiele projetów skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób starszych i samotnych, a także całych rodzin. Nasza praca skupia się na stwarzaniu swoim podopiecznym szansy na rozwój osobisty oraz szansy na tworzenie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Dzięki sieci wyspecjalizowanych placówek tworzymy zwarty system pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.

Od lat prowadzimy Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny, który realizuje psychoterapię indywidualną, par i terapię rodzinną dla mieszkańców Chorzowa. Nasz Profilaktyczno Rozwojowy Ośrodek dla Młodzieży, wspiera młodzież oferując im terapię indywidualną, rodzinną, grupy terapeutyczne, a także miejsce do spędzania wolnego czasu. Prowadzimy również wsparcie dla dzieci młodszych z Chorzowa Batorego prowadząc Świetlicę Środowiskową – Socjoterapeutyczną „Pod Mychą”. Oprócz tego prowadzimy szeroko rozumiane wsparcie osób starszych i samotnych kierując do nich zajęcia rozwoju osobistego, zapraszając na cykliczne spotkania towarzyskie, koncerty, wydarzenia kulturalne, a także wspólnie z nimi podróżując.

Przez ten cały okres zrealizowalismy ponad 100 projektów, które wspierały mieszkańców Chorzowa oferując im pomoc terapeutyczną, psychologiczną, prawną, wsparcie w zakresie edukacji, wychowania, sportu i kultury. Zrealizowaliśmy kilkadziesią wyjazdów letnich i wypoczynków dla dzieci i młodzieży w tym wyjazdy dookoła Polski.

Co najistotniejsze wszystkei te działania były bezpłatne i skierowane do mieszkańców Chorzowa. Dziś z dumą możemy powiedzieć, iż po 25 latach istnienia, znamy się na pomaganiu.

Klinika Dobrej Terapii

Klinika Dobrej Terapii w Chorzowie to miejsce, które tworzą ludzie kierujący się dobrem drugiego człowieka. Nasza Klinika łączy ludzi różnych dziedzin i specjalności starając się być atrakcyjnym i profesjonalnym miejscem, które wspiera i pomaga całej rodzinie.

Nasza wiedza i doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem pozwala nam skutecznie wspierać i pomagać zarówno dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym.

W pracy terapeutycznej łączym różne sprawdzone i potwierdzone empirycznie podejścia psychoterapeutyczne. Nasza eklektyczność pozwala nam korzystać z tego co najlepsze w każdym z nurtów psychoterapii.

Głównie jednak opieramy swoją pracę na podstawowych założeniach podejście systemowego, psychodynamicznego i humanistycznego. Bliskie są nam również zasady i wartości Dialogu Motywującego.

Formularz zgłoszeniowy

konferencja@snrr.org

32 247 18 01