kONFERENCJA W CHORZOWIE 25.05.2023R.

Chorzowskie Centrum Kultury

Psychoterapia młodych czy terapia rodzin?

Rejestracja konferencyjna zakończona

Zakończono rejestrację uczestników na konferencję szkoleniową.
23/05.2023r. godz. 8.00

Formularz zgłoszeniowy

konferencja@snrr.org

32 247 18 01