kONFERENCJA W CHORZOWIE 25.05.2023R.

Psychoterapia młodych czy terapia rodzin?

tematyka wystąpienia prelegenta:

Wieloryb – opowieść o brzemiennych skutkach nierozmawiania w rodzinie. Utopia rodzinnego dialogu i historia błędnego koła czyli
przyszłość terapii rodzin.

Ryszard Izdebski

Specjalista psycholog kliniczny.  Psychoterapeuta, terapeuta rodzin
i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Przewodniczący Rady Krakowskiej Fundacji Psychoterapii i Rozwoju „DOM TERAPII”. Były kierownik pierwszego w Polsce Zespołu Hospitalizacji Domowej dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii rodzin wieloproblemowych i rodzinz przemocą. Zajmuje się superwizją indywidualną i grupową, prowadzeniem grup Balinta, warsztatów oraz szkoleń podyplomowych w zakresie psychoterapii. Jest autorem wielu publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym, a także laureatem nagrody PTP im. Stefana Ledera za prace badawcze
i projekty z dziedziny psychoterapi
dance studio

Opis wystąpienia

Wykład nawiąże do filmu „Wieloryb” traktując go jako pretekst do ukazania możliwych problemów rodzinnych, które narastają w milczeniu, poza obszarem dialogu i prowadzą do śmiertelnych skutków. Podobnie jak w tragedii Edypa brak rozmowy prowadzi do śmierci Lajosa, Eteoklesa, Polinejkesa, Antygony, jej narzeczonego Hajmona, jego matki Eurydyki. A to tylko niektóre z następstw.

W wykładzie będzie mowa o implementowaniu dialogu rodzinnego w szpitalu psychiatrycznym, jak i poza jego murami w postaci terapii rodzinnej na terenie domu pacjenta.

Formularz zgłoszeniowy

konferencja@snrr.org

32 247 18 01